Aanleg drempel

Een tijd geleden zijn aanwonenden van de speeltuin gestart met het verzamelen van handtekeningen voor het veiliger maken van de weg aangrenzend aan de speeltuin vanwege de soms erg hoge snelheid van de gebruikers van deze weg (auto's, motoren, vrachtwagens en tractors) die daarbij niet denken aan de kinderen die daar overkunnen steken.

Daarom zijn hebben wij (aanwonenden en Dorpsbelangen Terwolde) een verzoek ingediend bij de gemeente Voorst. De gemeente wees dit in eerste instantie af maar gesteund door de vele handtekeningen toch gehoor gegeven aan onze wens. Daarbij is de keus gevallen op een drempel met hekken aan de zijde van de speeltuin. Op maandag 1 Oktober 2007 begint de aanleg van een verkeersplateau op de kruising Molenweg / Wolterkampsweg. Aan de aanwonenden is een brief gestuurd aangaande deze aanpassing. Deze is hier lezen brief BAM

Via de fotogallerie van deze website zijn de vorderingen te volgen.

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.