100 Jaar Afvoerkanaal in Terwolde. (1916-2016)

Op dinsdag 24 oktober 1916 vond de aanbesteding tot het graven van het Terwolds afvoerkanaal en het bouwen van een pompgemaal plaats in hotel van der Burg te Apeldoorn.

Waarom was een afvoerkanaal nodig?

Aan het begin van de 19e eeuw was men redelijk tevreden over de waterhuishouding. In 1840 werd zelfs geschreven dat de waterverdeling aan billijke eisen voldeed. Reeds 25 jaar later bleken deze gegevens niet meer te kloppen. Indirect was de regenval wel debet aan de problemen, maar hier speelde een andere factor een grote rol. Namelijk ontginningen die op steeds grotere schaal plaatsvonden waren hier debet aan. Door het aanleggen van sloten en wegen als gevolg van de ontginningen plus de bijbehorende bebouwing ontstond er een versnelde afvoer van regenwater. De woeste gronden die vóór de ontginningen als spons fungeerden hielden niet meer die grote hoeveelheden water vast zoals voorheen. Vanwege de steeds weerkerende wateroverlast kwam bij de polder een verzoek binnen van verschillende grootgrondbezitters om een gehele herziening van de waterhuishouding en een nauwlettend onderzoek.

Het onderzoek

Op advies van Rijkswaterstaat nam men contact op met ir. Jhr. W.J. Backer, gezien zijn hoofdstudie polderbemaling en waterlozing. Tien jaar later, in 1881, komt een rapport uit van zijn hand. Dat dit zo lang duurde kwam voort uit het feit dat voorheen geen kaarten waren gemaakt van het polderdistrict, noch waren waterstanden over langere periodes nauwkeurig geregistreerd. Over de doorstroming van de waterlopen waren ook geen gegevens aanwezig.

 

Meer lezen, download het pdf bestand

 

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.