Eerste steen MFA Terwolde gelegd

Eerste steen gelegd voor Multifunctionele Accommodatie

TERWOLDE.- In Terwolde hebben wethouder Hans van de Sleen, geholpen door de leerlingen van de Bongerd, vertegenwoordigd door Erik Rindert, Femke Overmeen en Kyon Kleiboer, de eerste steen gelegd voor de Multifunctionele Accommodatie in het dorp.

Volgens zowel Wybe van der Meer, directeur van de basisschool als Hans Kogel, vertegenwoordiger van de bouwers was het moment van het aanbrengen van de steen enigszins willekeurig gekozen, want de werkelijke eerste steen was al heel lang geleden gemetseld, er was al een soort tijdcapsule met tekeningen van de leerlingen in een van de vloerdelen aangebracht, zelfs het moment van het traditionele 'pannenbier' was al gepasseerd, maar vooruit, op dit moment moest dus de gedenkplaat worden aangebracht om de reeks memorabele momenten tijdens de bouw compleet te houden.

Het MFA in Terwolde zal in de toekomst ongetwijfeld de namen van de voorgaande accommodaties blijven behouden gaf Wybe van de Meer aan. Dat is niet alleen historisch verantwoord, want een deel van het complex is inderdaad de Olde Schole uit de eerste helft van de negentiende eeuw en het totale complex staat ook inderdaad op het terrein waar vroeger de bloeiende en boeiende boomgaard van de familie Westhof was gesitueerd.

De verschillende ruimtes zullen straks naar behoefte worden gebruikt voor onderwijs verenigingsactiviteiten en/of sport en spel (het gymlokaal annex nét iets te kleine sporthal hoort immers straks ook onlosmakelijk bij het complex).Tijdens de eerste voortgangsplanning was het leggen van de eerste steen ook al eind september 2014 op de agenda gezet. Onlangs in de aanloopfase zo links en rechts wat opgelopen kleine vertragingen, is er vervolgens zo hard gewerkt dat de bouw nu weer helemaal op schema ligt. Ook voor de afronding, rond de kerstdagen van dit jaar worden geen problemen verwacht. Wybe van de Meer gaf in dat traject wel zijn zorgen aan bij de direct betrokkenen. Dan zal namelijk de schoolinventaris moeten verhuizen. Dat betekent dan niet alleen een paar kasten met boeken verplaatsen, maar de hele infrastructuur voor computers, digitale schoolborden enzovoort zal daar dan klaar voor moeten zijn. Zijn tweede zorg betreft de buitenruimte voor de kinderen.

Hij gaf aan het van cruciaal belang te achten dat de kinderen voldoende buitenlucht krijgen. Het school/speelplein zal dan ook zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen. Hij verbond daar voor zichzelf, maar ook voor de uitvoerenden de deadline van half maart aan, waarna hij beloofde dat half juni 2015 de nieuwe (school)accommodatie feestelijk geopend zal gaan worden op een manier die volgens hem voorlopig tot staatsgeheim is verklaard.

Bron: Voorsterniews

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.