Multi functionele accommodatie Terwolde

hoofd 1 Accommodatie Terwolde

TERWOLDE - Op 13 november 2013 is door Henk Mulder, lid van het college van bestuur van Stichting Archipel en Cor Engberink, adjunct-directeur van Van Wijnen Oost het Design & Build contract voor de bouw van de Multifunctionele Accommodatie in Terwolde getekend.

In het nieuwe pand vinden straks Educatief Centrum De Bongerd en dorpshuis ‘d Olde Schole hun plek. Naast kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, de basisschool en de buitenschoolse opvang zullen ook alle verenigingen die nu hun onderkomen in dorpshuis ‘d Olde Schole hebben een plek krijgen in de nieuwe MFA. De realisatie van deze nieuwe MFA wordt mede door een substantiële bijdrage van de gemeente Voorst (ca. 2,2 miljoen euro) mogelijk gemaakt. Bij de ondertekening waren ook wethouder Horstman van de gemeente Voorst en Tom van Mourik en Ruud Mulder van de Accommodatiestichting Terwolde en de heer Wijbe van de Meer, directeur van het Educatief Centrum aanwezig.

Na een intensief aanbestedingstraject van het schoolbestuur waarin vier combinaties hun plannen hebben ingediend, is de opdracht gegund aan de combinatie Van Wijnen Bouw en Factor Architecten. De komende periode wordt het voorlopig ontwerp in een intensief traject met alle betrokken partijen uitgewerkt. In deze fase zal door Stichting Archipel in overleg met de gemeente Voorst en Van Wijnen ook een informatieavond belegd worden voor alle betrokkenen. De planning is dat, na het verlenen van de omgevingsvergunning,  in mei 2014 gestart wordt met de eerste fase van de sloop en vervolgens de bouw en dat in januari 2015 het gebouw in gebruik genomen kan worden

 

Bron: voorsternieuws.nl

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.