Hondenpoepactie in Terwolde

TERWOLDE –  Afgelopen zondag hebben een aantal vrijwilligers, on­der aanvoering van Myrthe Wessel een opruimactie ondernomen langs de Kolkweg in het dorp. Met hun actie wilden de vrijwilligers volgens Myrthe niet alleen de, door de vele poepende honden die daar worden uitgelaten, zwaar verontreinigde straat weer opschonen.

hondepoepBelangrijker is dat een signaal uitgaat naar zowel hondenbezitters als overheid dat het probleem van poep op de stoep ook in Terwolde structureel moet worden aangepast. Voor de hondenbezitters geldt natuurlijk het simpele credo dat zij verantwoordelijk dienen te zijn voor het opruimen van de drol­len die hun geliefde huisdieren her en der achterlaten. Daarnaast dient volgens Myrthe Wessels de gemeen­telijke overheid betere voorwaarden te scheppen om die poep op te rui­men en te deponeren. Dat kan in feite simpel worden uitgevoerd door op de bekende uitlooproutes voor mensen met huisdieren containers met poep­zakjes te plaatsen.
Bij het plaatsen van dergelijke verzamelpunten dient natuurlijk een creatieve oplossing ten aanzien van het beheer, maar zoals op diverse andere plaatsen in het land is gebleken, blijken hondenbezitters in zo’n situatie best te motiveren te zor­gen voor schone stoepen, grasvelden en bermen, wat op haar beurt weer bijzonder veel ergernis bij de inwo­ners van het dorp wegneemt.

 

 

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.