Zwervuil aktie 2008

Vrijdag 15 maart j.l. hebben Vereniging Dorpsbelangen Terwolde en Openbare Basisschool "De Bongerd" gezamenlijk een zwerfvuilactie gehouden.
Hieraan namen de kinderen van de bovenbouw deel, dat wil zeggen de groepen 5 t/m 8. De leerlingen kregen 's middags eerst les in 'wat is zwerfvuil'.
Tegen 13:30 trokken zij in kleine groepjes door het dorp. Dit onder begeleiding van een heleboel vrijwilligers, onder andere moeders en leden
van Dorpsbelangen en de leerkrachten. Voorzien van prikstokken, gele hesjes en vuilniszakken trok men er op uit. De kinderen en ook hun begeleiders
waren erg enthousiast. De weergoden waren ons zeer goed gezind, de zon stond hoog aan de hemel. De reacties in het dorp waren erg leuk, de actie
werd zeker op prijs gesteld. Sommige kinderen werden spontaan op paaseitjes getrakteerd. Er werd veel zwerfvuil gevonden, vuurwerkafval, veel blikjes,
wieldoppen en bijvoorbeeld ook een string. Alle vuilniszakken werden verzameld bij de muziektent en 's middags nog door de gemeente Voorst opgehaald.
Gelukkig waren er zoveel vrijwilligers dat er ook 2 vrijwilligers een deel van de Bandijk langs konden gaan. Daar lag genoeg, maar voor de kinderen was
dat traject te gevaarlijk. De organisatie had ervoor gekozen zich te concentreren op het gedeelte binnen de bebouwde kom, want veiligheid stond natuurlijk
voorop. Tegen 14:30 was iedereen weer terug bij school en stond er voor de kinderen in de klas drinken en fruit klaar, aangeboden door Dorpsbelangen.
En uiteraard koffie voor de begeleiders. Al met al kan iedereen terug kijken op een hele geslaagde middag, en nu maar hopen dat het dorp een tijdje
schoon blijft.

De organisatie is zeker van plan te kijken of we volgend jaar weer een dergelijke actie kunnen plannen.

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.