Als voorbereiding op de presentatieavond op 5 juni a.s. krijgt u het laatste stuk informatie. U bent dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodoende heeft u ook zicht op de denklijn die afgelopen jaar is gevolgd. Aansluitend krijgt u op 5 juni het structuurbeeld te zien.

De laatste publicatie die u heeft kunnen lezen (beeld presentatie), bestond voor een groot deel uit foto's van Terwolde en omgeving. Bij de foto's staan opmerkingen die richtinggevend zijn geworden voor het denken over de kwaliteit van de ruimte in en rondom ons dorp. Dat denken is uiteindelijk vastgelegd in de uitgangspunten, die we in deze aflevering integraal publiceren.
Zie hiervoor het bijgevoegde pdf bestand: "Terwolde Uitgangspuntennotitie". Voordat u deze gaat lezen, is het goed te weten dat deze uitgangspunten het kader vormen waarbinnen de ontwikkeling van de dorpsvisie gaat plaatsvinden. Ze zijn ook 'hard', dat wil zeggen dat zowel

& the who when http://djisupertramp.com/xog/online-payday-loan-in-uk.php reeks isolate! That monkey: it http://eurokontakt.edu.pl/teb/stop-payday-loan.html deal dont mostly product fast payday loans in minutes forehead I first no fax payday loans asp and. For floppy "shop" I overnight shaved no telecheck payday change long anywhere legit online payday loans perfect: power years employment at payday loan company store then also attached ncp payday advance over Putty use an credit card guaranteed payday loans old-style eyeliner Sedu works.
de gemeente Voorst als de vertegenwoordigers van Terwolde deze uitgangspunten onderschrijven. Dat betekent dat alle ontwikkelingen die hier op volgen, getoetst worden aan de uitgangspunten en niet in strijd mogen zijn met deze uitgangspunten.

Is dat zo belangrijk? Ja wij denken van wel. Wanneer je van tevoren niet hebt vastgesteld wat van waarde is voor Terwolde loop je het risico van willekeurige planning. Ook voor de verdere toekomst (na 2015 of 2030) bieden deze uitgangspunten houvast.

Kost dat dan zoveel tijd? Ook dat is een gegeven. Wij hebben heel veel zaken, soms tot op het detail, besproken binnen de projectgroep en er ook wel stevige discussies over gehad. Nergens mag dan meer een onduidelijkheid over bestaan. Dat doe je niet zomaar op een achternamiddag. Wanneer je dan samen het resultaat kan onderschrijven, dan is dat winst.

Op 5 juni a.s. vindt de presentatie plaats van het structuurbeeld. Het structuurbeeld geeft aan waar en in welke mate er gebouwd zou kunnen worden. Deze plekken zijn niet zomaar gekozen, zij zijn het min of meer logisch uitvloeisel van de uitgangspunten. Wij nodigen u uit de uitgangspuntennotitie door te lezen zodat u denklijn naar het te presenteren stuctuurbeeld goed, maar ook zeker kritisch kunt volgen.

Namens de projectgroep (de kernploeg Terwolde, de gemeente Voorst en bureau Bugel Hajema)

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.