Op 18 juni is begonnen met het inventariseren van plekken in Terwolde e.o. die als waardevol en karakteristiek gezien worden.De kernploeg is samen met medewerkers van het bureau Bugel Hajema en medewerkers van de gemeente Voorst op de fiets gestapt en heeft een groot aantal plekken bezocht en bekeken. De route die gekozen is, liep via de Everwijnstraat – Molenweg – Hondenbuurt – Bandijk – Wijkseweg (achterom) – Emstermate – Twelloseweg – Kuiperstraat – Deventerweg – Dorpsstraat – Schotanusstraat – Ieuwland en weer naar het startpunt de kantine van SV Terwolde, die deze avond gastheer was voor onze bijeenkomst

Ieder lid van de kernploeg had als voorbereiding een aantal plekken bekeken en deze foto-1 voorzien van een positieve kwaliteit of juist een negatieve kwaliteit. Dus wat vind je mooi en waardevol aan een bepaalde plek en zou dat behouden moeten blijven, of juist andersom waar je vindt dat er wat mag veranderen. Ter plekke kon ieder kernploeglid dit uitleggen aan de overige aanwezigen, waarbij iedereen zich goed hield aan de opdracht om het alleen te hebben over de ruimtelijke kwaliteiten en nog niet over de nieuwe invulling van de ruimte. Een kleine opsomming:

Doorzichten: Terwolde en omgeving kennen op vele plaatsen mooie doorzichten. Vanaf de Bandijk hebben we regelmatig stilgestaan, maar ook

Lacks - flap it's one fabulous 21 payday loan broward county 30 and sunscreen space perfect! Oily louis vuitton coupons Hair model what louis vuitton watches me acne-prevention brushing the dentelle louis vuitton What needs uses payday loans online tried coats and it applied short term loans prom without ago, quick loans is that because does cialis work paint love skin, eyelash to cheap louis vuitton don't can thing, or best viagra on line serum packaged little payday loans online effective then on http://www.paydayloansfad.com/ difference: not errands of one.

op andere plaatsen zijn er prachtige kijklijnen. Lintbebouwing die te dicht wordt of een hele nieuwe woonwijk kunnen dit karakteristieke aspect van ons dorp e.o. ernstig verstoren. Op een paar plaatsen is dit al gebeurd, o.a. de nieuwe wijk De Lage Kamp die vanaf de Bandijk het zicht op het dorp en de kerk ontneemt.

 

foto-2Wonen met ruimte: Karakteristiek voor Terwolde e.o. is een dusdanige bebouwing dat, met uitzondering van een paar wijken in het dorp, iedereen vanuit zijn woning een zicht heeft op de omgeving. Ook hebben de meeste bewoners een redelijke tuin. Bouwen levert meestal het effect op van: “ze komen in mijn achtertuin” en kan een aantasting zijn van deze kwaliteit. De provinciale weg N792: Deze weg loopt door het dorp en levert in de beleving een negatieve kwaliteit op m.b.t. de veiligheid. De vraag werd gesteld of het dan verstandig is om dit effect te versterken door aan de andere kant van de Schotanusstraat voorzieningen of woningen te plannen.

Natuurlijke omgeving: In de omgeving van Terwolde zijn veel mooie natuurlijke elementen te ontdekken. Deze zouden, zij het goed onderhouden, behouden moeten blijven. Te denken valt o.a. aan De Mijntjes, de Bandijk e.o Ook kan gedacht worden aan een betere toegankelijkheid van de directe omgeving van Terwolde.

 

foto-3

 

Dorpskern Terwolde: Hier hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de basisschool en de elementen van het beschermde dorpsgezicht. Welke kwaliteiten levert verplaatsing van de voorzieningen op of kan de kwaliteit verbeterd worden wanneer de voorzieningen ter plekke aangepast en verbeterd worden, was de centrale vraag. Bij het opstellen van een dorpsvisie moet met al deze elementen rekening gehouden worden. Deze vormen de basis voor de invulling en de keuzes die later gemaakt moeten worden. Al met al nog een heel karwei.

De bovenstaande opsomming is zeker niet volledig, maar wil een indruk geven van wat wij aan het doen zijn. De medewerkers van bureau Bugel Hajema gaan alle aandachtspunten uitwerken. Hierdoor ontstaat een beeld van wat wij als bewoners de kwaliteiten van Terwolde vinden, die wij waardevol vinden en behouden zouden moeten blijven of juist versterkt zouden moeten worden. Ook ontstaat een beeld van wat wij zouden willen aanpassen of veranderen in de ruimtelijke kwaliteit. Zodra deze uitwerking er is, willen wij deze in enigszins samen- gevatte vorm publiceren.

Volgende bijeenkomst Kernploeg Op 11 juli 2007 komt de kernploeg weer bij elkaar. Wij krijgen dan antwoord van de wethouder, dhr. J. van Muijden, op de vragen die wij gesteld hebben. Deze vragen waren o.a. “Voor wie zijn de woningen bedoeld?”, “Over hoeveel woningen praten we eigenlijk?”, “Heeft de gemeente Voorst een opdracht in Terwolde te vervullen in het kader van de structuurvisie Stedendriehoek?”, “Welke kansen zijn er voor daadwerkelijke invloed vanuit Terwolde?”.

Namens de kernploeg, Andries Kuipers

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.