Verslag kennismakingsbijeenkomst kerngroep dorpsvisie 11-04-2007

 1. Opening / Mededelingen

  Andries Kuipers opent de vergadering en heet allen welkom.
  Hij geeft aan dit een belangrijk overleg te vinden als kick-off voor alle komende bijeenkomsten m.b.t. het opstellen van de dorpsvisie.
 
 1. Kennismaking

  Hierna stellen alle aanwezigen zich voor: 
Naam
Vertegenwoordiger van
   
Andries Kuipers
Dorpsbelangen; zal proces bewaken
Gerard Leenders
Dorpsbelangen; zal notulen maken (niet inkerngroep)
Mirjam Rappel
Directeur school OBS De Bongerd
Aart Klaver
Accommodatie Stichting terwolde + alle huurders
Wenda Nap
Dorpsbelangen (niet in kerngroep)
Carla Douwma
Ondernemers Vereniging Terwolde
Marietje Bosman
Dorpsbelangen (niet in kerngroep)
Harold van Gerrevink
De Wiek (vertegenwoordigt wijk + kinderen)
Richard Sijbrand
Persoonlijke titel + alle commentaar uit dorp
Lies Holstein
Kennis en ervaring met dit soort projecten
Tony Leurink
Bedrijventerrein Terwolde
Harry Kamphuis
Sport Vereniging Terwolde
Ap Segers
Sport Vereniging Terwolde
Harrie Steenbergen
Kerk
Anita Boon
Nieuwe bewoners in Terwolde
Corrie Swennenhuis
Vrouwen van Nu (+ agrarische sector)
 1. 1e Overleg op 18 april.

  Volgende week zal het eerste officiële overleg met de projectleiders starten. Dit zijn Anke Mensen  (planologe) en Andries van den Berg (landschapsarchitect namens bureau Bügel-Hajema). In dit overleg zal de start van het project bekrachtigd worden en zal het stappenplan besproken worden.
  Als starttijd besluiten de aanwezigen 19.00 u. De locatie is: de olde Schole.In november/december moet de dorpsvisie afgerond zijn. Tot dat moment moet er veel werk verzet worden. Er zullen 7 á 8 bijeenkomsten met de projectleiders zijn en mogelijk nog enkele bijeenkomsten vanuit de diverse groepen als terugkoppeling naar de achterban.Bij de afronding zal door de hele groep het eindresultaat aan het dorp gepresenteerd worden; dit mede om het draagvlak binnen Terwolde te vergroten en het aantal bezwaren naar de dorpsvisiete verkleinen.
 2. Terugkoppelingen

  Terugkoppelingen zullen regelmatig uitgevoerd moeten worden om het hele dorp continue op de hoogte te houden. Notulen van alle bijeenkomsten met de projectleiders zullen door de gemeente gemaakt worden. Er wordt voorgesteld om zoveel mogelijk te communiceren via de diverse websites, maar ook met nieuwsbrieven
© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.